Türkiye vatandaşları için vize işlemleri
Опубліковано 20 липня 2020 року о 16:18

Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna’ya vizesiz seyahat edebilirler.


Vize Ücretleri

Giriş

Normal vize ücreti

(6 iş günü veya daha fazla, USD)

Hızlı vize ücreti

(5 gün içerisinde, USD)


65

130


Vize Çıkarma

Ukrayna’da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabidir. Vize dönemleri kalma süresine, giriş sayısına, seyahat amacına ve vize çıkarma dönemine göre değişmektedir.

Vizeler aşağıdaki şartlarda konsolosluk ücreti olmadan çıkarılabilir:

1) 6 yaşından küçük çocuklar;

2) Yabancı Ukraynalılar, yabancı Ukrayna kimlik kartlarını göstermek şartıyla, yabancı Ukraynalıların eş ve çocukları;

3) Ukrayna’ya iş amaçlı girenler ve diplomatik veya hizmet pasaportu sahipleri;

4) Ukrayna’ya diplomatik ve konsoloslukla ilgili görevler için gelenler ve onların aile üyeleri;

5) Uluslararası kuruluşların çalışanları ve Ukrayna’daki temsilcileri ve onların aile üyeleri;

6) Genel merkezi Ukrayna’da olan uluslararası kuruluşların mevzuatları veya ilgili uluslararası anlaşmalar doğrultusunda verilen diplomatik ayrıcalıklar ve imtiyazlardan yararlanan yabancı devletlerin irtibat ofisi çalışanları ve onların aileleri;

7) Ukrayna’ya Ukrayna Başkanı, Verkhovna Rada, Ukrayna Bakanlar Kurulu, Başkanlık İdaresi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından davet edilmiş yabancı devletlerin resmi temsiliyet kurulu başkanları ve üyeleri ve onlara eşlik eden kişiler;

8) Ukrayna fahri konsolosu, onun eşi ve 18 yaşını geçmemiş çocukları;

9) İnsani yardım sağlamak ve gönüllülük yapmak üzere Ukrayna Sosyal Politikalar Bakanlığı tasdikiyle Ukrayna’ya giren kişiler;

10) Projeye alıcı olarak tanımlanan bir devlet kurumu, girişim veya kuruluşun daveti ile, yerleşik prosedür uyarınca kayıtlı uluslararası teknik yardım projelerinin uygulanmasına katılmak amacıyla Ukrayna'ya giren kişiler;

11) Ulusal Acil Servis’in onayına tabi olmak üzere, yabancı ülkelerin acil bir duruma müdahale amacıyla Ukrayna’ya giren acil servis ve kurtarma ekipleri;

12) Ukrayna’da yaşam boyu sığınmacı statüsü almış kişilerin aile üyeleri;

13) Ukrayna’ya ilgili devlet organının onayıyla davet edilmiş yabancı askeri oluşumların ve kurumların temsilcileri;

14) Başkanlık seçimleri, parlamento seçimleri, yerel seçimler ve ulusal referandumları gözlemlemek üzere Merkez Seçim Komisyonu tarafından tescil edilmiş uluslararası kuruluşlardan ve yabancı devletlerden gelen gözlemciler.

Vize Çıkarma Süreleri

Vize çıkarma süresi, başvuru için gerekli tüm evraklar teslim edildiği takdirde 10 iş günü ile sınırlandırılmıştır.

Vize çıkarım süresi eğer evrakların doğrulanması/sorgulanması gerekiyorsa 30 güne çıkarılabilir.

Hızlı vize (5 gün içerisinde) başvuranın isteğine bağlı olarak başvurma şartlarında uygunluk sağlanırsa ve diplomatik sebepler sunulduğu takdirde çıkarılabilir.

Dikkat! Belli bi tarihte Ukrayna'ya gidiş biletinin mevcudiyeti vizenin erkenden verilmesine neden sayilmayacaktır.

 

Tüzük

Ukrayna vize çeşitleri üçe ayrılır:

- Transit (B tipi) vize: B tipi vizeler, bir geçişin 5 günü aşmaması kaydıyla bir yabancının veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da transit geçiş yapacağı durumlarda çıkarılır. B tipi vizeler tekli, ikili veya çoklu geçiş için çıkarabilmekle birlikte ibraz edilen belgelere bağlı olarak maksimum bir yıl veya daha kısa bir süre için geçerli olmaktadır.

- Kısa dönem (C tipi) vize: C tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da her 180 gün içinde 90 güne kadar kalması amacıyla çıkarılan vizelerdir. Bu vizeler 6 ay veya daha farklı bir süre için geçerli olabilmekle birlikte; tekli, ikili veya çoklu geçiş sağlayacak şekilde çıkarılabilmektedir ancak geçerliliği 5 yılı aşamaz.

- Uzun dönem (D tipi) vize: D tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin 90 günü aşacak şekilde geçici oturma iznine başvurması halinde çıkarılır. Bu vizeler 90 gün içinde çoklu giriş geçerliliği sağlayacak şekilde çıkarılır.

Nasıl Başvurulur?

Vize başvuruları aşağıdakilere sunulmalıdır:

Ukrayna Yurtdışı Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları. Her yabancı veya uyruksuz kişi Ukrayna’ya planlanan giriş tarihinden en erken 3 ay öncesine kadar uygun bir Ukrayna Büyükelçiliği ya da Konsolosluğuna giderek başvuru yapmakla yükümlüdür.

Vize Başvuru Kaydı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın hükmüne göre tüm vize müracaat sahipleri vize başvurularını tamamlamalı ve uygun olan Büyükelçiliğe/Konsolosluğa/Dışişleri Bakanlığı kontrol noktası vize bölümüne/online Vize Merkezi (http://visa.mfa.gov.ua)’ne ibraz etmelidir.

Kayıt olmak, yazdırmak, imzalamak ve vize başvuru formunu tamamlayıcı evraklarla birlikte getirmek vize başvuru sürecini kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracaktır.

Tamamlayıcı Evraklar

Ukrayna Vize Yasalarına göre tüm adaylar vize başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen evrakları sunmakla yükümlüdür:

1)Pasaport/seyahat belgesi aşağıdaki şartları sağlamak üzere:

Ukrayna’dan planlanan ayrılış tarihinden itibaren 3 ay boyunca geçerli olması

Vizesiz, damgasız ve işaretsiz en az 2 temiz sayfasının bulunması

10 yıl içerisinde çıkarılmış olması

2)Yazdırılmış ve imzalanmış vize başvuru formu(lütfen yukarıda belirtilmiş Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hükmüne bakınız)

3)Başvuru sahibinin 1 adet 35x45mm fotoğrafı

4)Başvuru sahibinin Ukrayna’da kalacağı sürece geçerli olan/olacak bir sağlık/seyahat sigortası olduğuna dair kanıt (sigorta bedeli olarak en az 30.000€ veya denk bir destek sunmalıdır.) Diplomatik ve hususi(hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır.

5)Maddi durum yeterlilik kanıtı: kalma süresince çıkacak maliyetleri karşılamak için (son 2 ayın banka hesap dökümü, Ukrayna grivnası/diğer çevrilebilir döviz, güncel veya tasarruf hesabı bakiyesi olan ve Ukrayna’da nakde çevrilebilecek banka kartları, otel/kalacak yer rezervasyonu, işveren mektubu/başvuranın Ukrayna’daki masraflarını karşılayacak sponsor mektubu, dönüş/transit geçiş bileti, vs.). Diplomatik ve hususi(hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır. Bu koşulla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış 4 Aralık 2013 tarihli Ukrayna’ya Giriş yapan, Ukrayna’da kalan, Ukrayna’dan geçiş yapan veya Ukrayna’dan Çıkan Yabancı ve Uyruksuz Kişiler için Yeterli Maddi İmkanlar Prosedürü* kanununa göz atın.(Ukraynaca’dır.)

6) Vize harcının ödendiğine dair makbuz(Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarınca veya Ukrayna tüzüğünce aksi belirtilmediği takdirde)

Başvuru sahiplerinin kendi ülkelerinden başka bir ülkede ikamet etmeleri durumunda, yurtdışındaki Ukrayna Büyükelçiliklerinin ve Konsolosluklarının yalnızca geçerli geçiçi veya kalıcı ikamet izni (uzun dönem vizeleri/oturum izinleri veya eşdeğer evraklar) olan kişilerin başvurularını dikkate alacağını lütfen göz önünde bulundurun.

Yukarıda bahsedilen evrakların yanı sıra, başvuru sahiplerinin planladıkları seyahat sebeplerini tasdikleyen belgeleri ibraz etmeleri de beklenmektedir.

Transit (B tipi) vizeler için – aşağıdakilerden bir tanesi:

-başka bir ülke için vize (gerekliyse) ve biletler

-kargonun ya da yolcunun Ukrayna’dan araba veyahut otobüs ile transit geçeceğini tasdikleyen belge veya belgeler.

-yabancı bir devletin ilgili kurumu tarafından verilmiş uluslararası taşıma ruhsatı


Kısa dönem (C tipi) vizeler için – aşağıdakilerden bir tanesi:

-Ukrayna’da tescilli bir kurum/şirket/kuruluş tarafından verilmiş resmi antetli kağıt üzerine yazılmış adı geçen kurumun/şirketin/kuruluşun Ukrayna'nın Birleşmiş Devlet Tüzel Kişilikleri Sicili, Bireysel Girişimciler ve Vatandaş Dernekleri tarafından onaylanmış numarası, sicil numarası, tarih ve imza, davet edilen kişinin tam adı, doğum yeri ve tarihi ile ilgili bilgi, uyruk, pasaport detayları, ikamet adresi, ziyaret amacı, kalması planlanan zaman bilgisi, Ukrayna’ya giriş sayısı ve kalacağı yer bilgisi, tüzel kişinin davet edilen kişiyle ilgili kalma ve dönme masraflarının karşılanmasına dair yükümlülüklerini içeren davet mektubu;

-Ukrayna uyruklu veya resmi olarak (geçici veya kalıcı) Ukrayna’da ikamet eden yabancı/uyruksuz kişi tarafından yazılmış noter tasdikli davet mektubunun asli nüshası. Davet mektubu, davet eden kişinin isim ve soyisim bilgilerini, (yabancı/uyruksuz kişiler için) pasaport detaylarını ve geçici veya kalıcı oturum iznini, adresini, ve davet edilen kişinin tam adını, doğum yeri ve tarihi bilgisini, uyruğunu, pasaport detaylarını, ikamet yerini, ziyaret amacını, Ukrayna’da kalmayı planladığı süreyi, Ukrayna’ya giriş sayısını ve kalacağı yeri, davet eden kişinin davet edilen kişiyle ilgili kalma ve dönme masraflarının karşılanmasına dair yükümlülüklerini içermelidir. Aynı şekilde davet eden kişinin (eğer Ukrayna uyrukluysa) Ukrayna pasaportunun fotokopisi, veya yabancı/uyruksuz ise pasaportu ve Ukrayna tarafından verilmiş geçici/kalıcı oturum izninin bir kopyası da sunulmalıdır.

-Ukrayna’nın bakanları veya diğer merkezi yürütme yetkilileri, devlet kurumları ve kuruluşları tarafından yazılmış davet mektubu;

-Yolcu/yük gemisi sözleşmesi ve yabancı devletin ilgili kurumu tarafından verilmiş taşıma ruhsatı

-Ukrayna Ulusal Heyeti, Ukrayna Asıllı Kişiler bürosu tarafından verilen, kişinin Ukrayna asıllı olduğuna dair belge. Eğer müracaat sahibinin ailesi bu tip vizeye başvuruyorsa onların mevcut durumlarına ve akrabalık bağına dair belgeler de sunulmalıdır;

-Müracaat sahibinin ana amacının Ukrayna’ya turistik seyahat olduğunun kanıtı (otel/kalacak yer rezervasyonu, kalma planı, turlar hakkında bilgi ve turların zaman çizelgeleri, turizm acentası bilgileri, transfer detayları, gezi bilgileri, vs.);

-Ukrayna hastaneleri veya medikal tedavi kurumları tarafından yazılmış davet mektubu;

-İlgili bölge veya şehir devlet dairesinden veya banka tarafından verilmiş, başvuru sahibinin Ukrayna ekonomisine yatırım yaptığını tasdikleyen belge;

-Başvuru sahibinin Ukrayna’da mülk(gayrimenkul) sahibi olduğunu tasdikleyen belge;

-Kısa zamanlı misyonerlik faaliyetleri için Ukrayna Kültür Bakanlığı veya ilgili bölgenin ya da şehrin devlet idaresi Dini İşler Kurumu tarafından verilmiş davet mektubu

-Yabancı kitlesel medyanın dış ülke muhabirleri adına vize isteği içeren mektubu/Ukrayna’da mesleki yeterliliği çerçevesinde seyahat etmek isteyen kitlesel medya çalışanının mektubu

-Yabancı devletlerin yetkili kişileri veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilmiş davet mektubu

-Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu tarafından yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan resmi gözlemcilerin başkanlık seçimleri, parlamento seçimleri, yerel seçimler ve ulusal referandumlar için gelmesine yönelik emri;

-Başvuru sahibinin bir Ukrayna vatandaşının eşi, ebeveyni veya çocuğu olduğunu tasdikleyen belge.

Uzun dönem (D Tipi) vizeler için – aşağıdakilerden bir tanesi

-Ukrayna Ulusal İstihdam Merkezi tarafından verilmiş onaylı çalışma izni. Yabancı ve uyruksuz kişiler bir iş anlaşmasının bir kopyasını sunmak koşuluyla bu şarttan muaf olabilirler. Ukrayna asıllı kişiler, Ukrayna asıllı olduklarını tasdikleyen belge ve iş anlaşmasının bir kopyası sunabilirler;

-Ukrayna Devlet Göçmenlik Servisinin yerel bürosu tarafından verilmiş göçmenlik belgesinin bir kopyası;

-Başvuru sahibinin Ukrayna’da ömür boyu sığınmacı veya geçiçi koruma altında olan yabancı veya uyruksuz kişinin aile üyesi olduğuna dair belge(ler). Tasdiknamenin yabancı ülkeler tarafından apostilli ve tam onaylı bir şekilde Ukraynaca’ya çevrilmiş olması gerekmektedir;

-İlgili Ukrayna devlet yetkilileri/idaresi/kuruluşunun da alıcısı olduğu uluslararası teknik yardım projesi tarafından verilmiş ve aynı ilgili kurum tarafından teyit edilmiş davet mektubu;

- Ukrayna’da dini kuruluşta olarak görev yapan devlet yetkilileri (mevzu geçen bölgenin veya şehrin Ukrayna Kültür Bakanlığı Dini İşler Müdürlüğü idaresi) tarafından, dini bir organizasyon olduğu tasdiklenmiş dini bir organizasyon tarafından verilmiş, usulüne uygun bir şekilde dini/misyonerlik görevi güden/kilise kanununa göre belirlenen uzun dönem aktivitelerde bulunulacağına dair davet mektubu*;

-Ukrayna’da usulüne uygun tescillenmiş yabancı bir hükümet dışı kuruluş(şube ya da büro) tarafından verilmiş davet mektubu;

- Ukrayna’da usulüne uygun tescilli yabancı bir şirket tarafından verilmiş davet mektubu

-Ukrayna’da yabancı bir banka tarafından verilmiş davet mektubu

-Ukrayna’da tam sicilli yabancı bir kitlesel medya tarafından kitlesel medya çalışanına vize çıkarma talebiyle verilmiş davet mektubu;

-Yabancı devlet yetkilileri/yabancı diplomatik elçilik/uluslararası kuruluş(büro) tarafından verilmiş elçilik veya kuruluş çalışanlarına ve ailelerine yönelik uzun dönem vize talebi içeren resmi yazı veya sözlü nota;

-Ukrayna’nın ilgili kültürel, eğitimsel, bilimsel, spor veya gönüllülük projelerini yürürlüğe koyan, ilgili devlet yetkilisi tarafından verilmiş davet mektubu veya gönüllülük esasına dayanan bir idare, kurum veya kuruluş tarafından tescil sertifikasının kopyası ile birlikte verilmiş davet mektubu;

-Başvuru sahibinin Ukrayna’da geçici oturma izniyle bulunan yabancı/uyruksuz kişinin aile üyesi olduğunu tasdikleyen evrak(lar), bahsedilen yabancı/uyruksuz kişinin geçici oturum belgesi ile birlikte başvuru sahibinin Ukrayna’daki tüm masraflarının bahsi geçen yabancı/uyruksuz kişi tarafından karşılanacağına dair belge(ler). Tüm tasdiknamelerin yabancı ülkeler tarafından apostilli ve usulüne uygun şekilde Ukraynaca’ya çevrilmiş olması gerekmektedir;

-Diğer evraklar (Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarıyla şart koşulduğu takdirde)

Başvuru İşlem Süreleri

Ukrayna’nın yurt dışındaki Büyükelçilikleri ve Konsoloslukları vize başvurularını işleme koyar ve vize kararlarını verir.

-Hızlı hizmet başvuru gününden itibaren 5 iş gününe kadardır. (tam gün sayısı her Büyükelçilik ve Konsolosluk tarafından kararlaştırılır.)

-Normal hizmet, eğer Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarında başka bir şart koşulmadıysa, başvuru gününden itibaren 10 iş gününe kadardır. Ekstra kontrol veya denetim gerektirmesi durumunda normal hizmet başvuru işlem süreci 30 iş gününü bulabilir.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Boryspil, Kiev(Zhuliany) ve Odessa’da bulunan havalimanı sınır kontrol noktası vize bölümlerinde başvuru işlem süreci aynı gün içinde başlar ve sona erer, vize kararı aynı gün bildirilir.


Vize Ücretleri 

Normal hizmet vize başvurularında Ukrayna Büyükelçilik ve Konsoloslukları vize ücreti olarak $65.00 (temel vize ücreti) talep etmekle vazifelendirilmiştir.

Ücret hızlı hizmet talep edildiği takdirde iki katına çıkar.

Vize ücretleri belirli ülkelerin vatandaşları ve belirli vize türleri için temel vize ücretinden fazla olmak üzere mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda farklılık gösterebilir.

Lütfen mütekabiliyet ilkesine bakınız.

Vize ücretlerine dair bilgi ilgili Büyükelçilik ve Konsolosluğun internet sitesinde bulunabilir.

Vize başvurusu reddedildiği durumda vize ücretinin geri ödenmesi söz konusu değildir.


Vize Kuralları

Herhangi bir Ukrayna vizesini almak için, başvuru sahibi Ukrayna büyükelçiliğine şahsen başvurmak ve asıl belgelerin toplu halini Ukrayna’ya seyahat amacını detaylayan diğer evraklarla birlikte teslim etmek zorunluluğundadır. Asıl belgeleraşağıda verilen belgeleri kapsar:

1)Başvuru sahibi tarafından online doldurulmuş, yazdırılmış ve imzalanmış başvuru formu;

2)En geç 10 sene önce çıkarılmış, en az iki boş sayfası olan ve son kullanım tarihi Ukrayna’dan planlanan dönüş tarihinden en az 3 ay sonra olan pasaport;

3)2 adet 3x4 vesikalık fotoğraf;

4)Vize ücretinin ödendiğine dair dekont(eğer başvuru sahibi ücretsiz başvuru hakkına sahip değilse);

5)Ukrayna’da kalınması planlanan sürede geçerli sağlık sigortası;

6)Kişinin Ukrayna’da kaldığı süre boyunca masraflarının kendisi ve/veya başka biri tarafından karşılanacağına dair kanıt(banka hesap dökümü veya nakit, veya davet sahibinin yazılı açıklaması, veya dengi bir evrak.


Diğer tüm evraklar seyahat amacına bağlı olarak asıl belgelerin yanına eklenmelidir.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux