Паспортні питання/продовження строку дії паспортів та вписання дітей у паспорти
Опубліковано 15 березня 2022 року о 11:00

У зв’язку із набранням чинності Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в КОНСУЛЬСТВІ УКРАЇНИ в місті АНТАЛІЯ Ви можете:


(1) Внести до закордонного паспорта особи (від 16 років) інформацію про продовження строку його дії.

 Здійснити таку дію можливо НЕ раніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії паспорта.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

 • Заява (оформлюється в Консульстві);
 • Дійсний паспорт для виїзду за кордон і копія 1-ї сторінки. У разі якщо термін дії паспорта вже закінчився – додатково подається оригінал та копія паспорта громадянина України (внутрішнього паспорту).

Консульський збір за продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон не стягується (!)(2) Внести до дитячого закордонного паспорта особи (до 16 років) інформацію про продовження строку його дії.

 Здійснити таку дію можливо НЕ раніше ніж за 3 місяці до закінчення терміну дії паспорта.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

 • Заява (оформлюється в Консульстві);
 • Дійсний паспорт для виїзду за кордон і копія 1-ї сторінки. У разі якщо термін дії паспорта вже закінчився – особами від 14 років додатково подається оригінал та копія паспорта громадянина України (внутрішнього паспорту), а у разі його відсутності – довідка про громадянство.
 • Свідоцтво про народження дитини та копія.
 • Якщо свідоцтво про народження дитини видано в Туреччині (Формуль А) або в іншій країні, окрім України, тоді на оригіналі свідоцтва необхідно поставити штамп АПОСТИЛЬ (через KAYMAKAMLIK або інший компетентний орган на території держави видачі документа), потім перекласти свідоцтво з апостилем на українську мову та засвідчити переклад нотаріально;
 • Дійсний паспорт для виїзду за кордон одного з батьків (громадянина/-ки України) і копія 1-ї сторінки. У разі його відсутності – подається оригінал та копія паспорта громадянина України (внутрішнього паспорту) одного з батьків. У свідоцтві про народження (інформація про матір/батька), прізвище та ім’я матері/батька мають співпадати з даними в паспорті для виїзду за кордон матері/батька (!) Якщо мати/батько змінювали прізвище, то додатково подається свідоцтво про шлюб українського зразка або Формуль Б (з АПОСТИЛЕМ), перекладом Формуля Б і апостиля на українську мову та нотаріальним засвідченням перекладу.

Консульський збір за продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон не стягується (!)

Присутність дитини (до 16 років) не обов’язкова.


(3) Діти до 18 років за відсутності у них паспорта для виїзду за кордон можуть бути вписані у ДІЙСНІ паспорт(-и) для виїзду за кордон батьків (громадян України).

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:

 • Заява (оформлюється в Консульстві);
 • 2 фотокартки дитини розміром 3,5 см х 4,5 см (портретне кольорове фото на білому фоні);
 • Свідоцтво про народження дитини та довідка про громадянство + копії.
 • Якщо свідоцтво про народження дитини видано в Туреччині (Формуль А) або в іншій країні, окрім України, тоді на оригіналі свідоцтва необхідно поставити штамп АПОСТИЛЬ (через KAYMAKAMLIK або інший компетентний орган на території держави видачі документа), потім перекласти свідоцтво з апостилем на українську мову та засвідчити переклад нотаріально.
 • У свідоцтві про народження (інформація про матір/батька), прізвище та ім’я матері/батька мають співпадати з даними в паспорті для виїзду за кордон матері/батька (!) Якщо мати/батько змінювали прізвище, то додатково подається свідоцтво про шлюб українського зразка або Формуль Б (з АПОСТИЛЕМ), перекладом Формуля Б і апостиля на українську мову та нотаріальним засвідченням перекладу;
 • Дійсний паспорт для виїзду за кордон одного з батьків (громадянина/-ки України) і копія 1-ї сторінки.

Консульський збір за продовження строку дії паспорта для виїзду за кордон не стягується (!)

Присутність дитини (до 16 років) не обов’язкова.


Кожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонні дипломатичні установи України оформлюють паспорти для виїзду за кордон громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території відповідного консульського округу.

Особам, які постійно проживають за кордоном (оформили дозвіл на виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном у встановленому порядку), у разі втрати або викрадення паспорта, або виникнення обставин, у зв’язку з якими він підлягає обміну, під час перебування в Україні слід звертатися до територіального органу або територіального підрозділу Державної міграційної служби України.

Закордонними дипломатичними установами оформлюється паспорти з безконтактним електронним носієм («біометричні паспорти»).

Оформлення паспорта в закордонній дипломатичній установі відбувається у строк до трьох місяців.

Документи, що подаються до закордонної дипломатичної установи для оформлення паспорта

 • громадянам України, які досягли шістнадцятирічного віку, оформлення паспорта здійснюється на підставі заяви-анкети, поданої особисто;
 • оформлення паспорта громадянам України, які не досягли шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків/законних представників (опікунів, піклувальників) та письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів (заява від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців). У разі відсутності другого з батьків під час подання документів така заява подається нотаріально засвідченою. Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача паспорта для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає особа.

Для оформлення паспорта (вперше) подаються

1. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

У разі коли особі не оформлювався документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або надає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, подається довідка про реєстрацію особи громадянином України.

З метою ідентифікації особи та перевірки факту належності особи до громадянства України також можуть бути направлені запити до відповідного територіального органу/територіального підрозділу Державної міграційної служби України або іншого органу, підприємства, установи, організації.

2. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку.

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (наприклад, Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів). Такі документи подаються з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

3. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном.

4. Документ, що посвідчує особу законного представника (батьки, опікуни, піклувальники), та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (наприклад, рішення суду), – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків.

5. Відповідні документи, що підтверджують сплату консульського збору.

6. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку, – може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування. Фотокартка повинна відповідати вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO).

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого

на додаток до зазначених вище документів також подається:

 • документ (протокол, довідка тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення,
 • документ може бути поданий без його засвідчення у встановленому порядку та перекладу українською мовою,
 • про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Для обміну паспорта 

на додаток до зазначених вище документів також подається:

1. Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну.

2. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну.

Обмін паспорта проводиться у разі:

 • зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;
 • виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
 • закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
 • непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

3. Заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадку, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тією закордонною дипломатичною установою, яка прийняла документи для його оформлення.

Для отримання паспорта заявник подає документ, що посвідчує особу.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації (порівняння біометричних даних). Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта, після чого заявник ставить підпис в анкеті на підтвердження отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт протягом року з дня його надходження, паспорт знищується. Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Паспорт оформлюється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на 4 роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, – на 10 років.

По завершенню процедури подачі документів у закордонній дипломатичній установі на оформлення нового паспорта громадянина України для виїзду за кордон, заявник отримує довідку з індивідуальним номером (ідентифікатором сесії), за допомогою якого здійснюється перевірка стану виготовлення паспорта на вебпорталі МЗС України за адресою: http://passport.mfa.gov.ua/

Термін виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в закордонній дипломатичній установі - до 3-х місяців.

Пояснення статусів відстеження у системі:
 1.  Заявку подано: заяву про оформлення або обмін закордонного паспорта прийнято у роботу;
 2. Дані відправлено на перевірку: електронний пакет даних надіслано на перевірку до Головного обчислювального центру ДМС;
 3. Дані відправлено на персоналізацію: перевірку пройдено, пакет даних надіслано на підприємство-виробник для виготовлення нового паспорта;
 4. Документ виготовлено: до бланка закордонного паспорта було внесено персональну та біометричну інформацію. Документ очікує на відвантаження до МЗС, а звідти з командирською поштою до закордонної дипломатичної установи;
 5. Документ прибув до ЗДУ: документ доставлений закордонній дипломатичній установі і готовий для видачі!

Перегляньте відеоінструкцію щодо перевірки стану оформлення паспорту:

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux